วิธีการติดตั้ง   FULFiLwall ผนังอิฐมวลเบาเสริมโครงเหล็ก

1.   กำหนดระยะและระดับในการติดตั้งโครงคร่าวผนังด้วยเลเซอร์

กำหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พร้อมตีแนวเส้นของผนังไว้ที่พื้น และท้องพื้นที่อาคาร (ลุกค้าเป็นผู้แนวให้) โดยใช้เลเซอร์ช่วยในการตี Line ผนัง เพื่อให้ได้ดิ่ง และ ฉาก

2.   ติดตั้งโครงคร่าวตัว U และตัว C

วางโครงคร่าวตัวยูตามแนวผนังที่ได้ตีเส้นไว้ ยึดติดกับพื้นอาคาร และท้องพื้นชั้นถัดไปด้วยพุกคอนกรีตฮิลติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. ทุกระยะ 300มม. >>> จากนั้นติดโครงคร่าวตัวซีตามความสูงของผนังที่จะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูให้ได้ฉากกับพื้นทุกระยะห่าง 300 มม.โดยทำการยึดติดระหว่างโครงตัวซี และ ยู ด้วยสกรูยิงโครงคร่าว

3.   ตั้งวงกบประตู

ติดตั้งวงกบประตู และ หน้าต่าง โดยทำการยิงสกรูยึดวงกบกับโครงเหล็กจากด้านใน ทุกๆระยะ 15 มม.

4.   ปิดทับโครงคร่าวผนังด้วยแผ่น FULFiL Board หรือสมาร์ทบอร์ดหนึ่งด้าน

นำแผ่นยิปซัม หรือ สมาร์ทบอร์ดขึ้นติดจนครบพื้นที่ตามแบบที่กำหนดไว้ *1ด้าน

(รายละเอียดวิธีการติดแผ่น สามารถดูได้จาก Product Knowledge ในหัวข้อขั้นตอนการติดตั้ง – Download Link  Installation.pdf File )

5.   เดินระบบไฟฟ้าและประปา

ก่อนทำการติดตั้งแผ่นยิปซัมหรือสมาร์ทบอร์ดอีก 1 ด้านให้โครงการนั้นๆทำการติดตั้งระบบภายในให้เรียบร้อย โดยแนะนำให้ระบบภายในนั้นติดตั้งให้อยู่ในแนวดิ่ง

6.   ปิดทับโครงคร่าวผนังด้วยแผ่น FULFil Board อีกหนึ่งด้าน โดยเว้นช่องว่างบนสุดเพือกรอกปูน CLC.

ติดตั้งแผ่นยิปซัม หรือ สมาร์ทบอร์ดอีก 1 ด้านจนเต็มพื้นที่ โดยเว้นช่องด้านบนไว้สำหรับการกรอกปูนมวลเบา 15 ซม.

7.   กรอกปูน CLC. (Cellular Light Weight Concrete) ด้วยวิธี Multi-Layer System

ทำการกรอกปูนมวลเบาลงตามช่องโครงเหล็กที่ได้วางแนวไว้ โดยกรอกให้ได้ความสูงช่องละ 30 ซม. ไป-กลับ

8.   ใส่แผ่น Glasswool และปิดช่องว่างด้วยแผ่น FULFiL Board

ใส่ Glasswool ลงในช่องกรอกปูนมวลเบาที่เว้นไว้

ปิดช่องด้านบนด้วยแผ่นยิปซัม หรือ สมาร์ทบอร์ด และทำการฉาบเก็บรอยต่อ, คิ้วเข้ามุม และรอยตัวสกรูด้วยปูนฉาบ และเทปสำหรับฉาบเรียบ โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูนฉาบแห้งสนิทในแต่ละขั้น ขัดแต่งด้วยกระดาษทราย ก่อนทาสี หรือ ตกแต่งผนังต่อไป

ก่อนทาสีหรือติดวอลล์เปเปอร์บนผนัง ต้องตรวจสอบความชื้นของผนังก่อนทุกครั้ง โดยความชื้นที่สามารถทาสีหรือ ติดวอลล์เปเปอร์ได้ ต้องไม่มากกว่า 18%